Testimoni Nasabah

 

 Penyerahan Klaim 3I An Hariswan Batam

 

Penyerahan Klaim 3I An Konnaria Sihaloho Medan

 

Penyerahan Klaim 3I An Pandeki Balikpapan

 

Pembayaran Klaim 3I Nov Des 2018

 

Pembayaran Klaim 3I An Desinta Yogyakarta  

 

Pembayaran Klaim Oktober 2018

 

Pembayaran Klaim 3I Ferdy Kantuuk Samarinda

 

Pembayaran Klaim 3I An Arnold

 

Pembayaran Klaim September 2018

 

 Penyerahan Klaim Kudus Sept

 

Pembayaran Klaim Agustus 2018

 

Dokumentasi Klaim An Octavia Sumaryananita

 

Pembayaran Klaim Juli

 

Pembayaran Klaim 3I Makassar 1

 

Pembayaran Klaim 3I An Heru Rahono Sakdun Pranoto Semarang  

 

Pembayaran Klaim 3I An Sofiandy Samarinda

 

Pembayaran Klaim Juni

 

Pembayaran Klaim 3I An Masrifah Batam  (1)

 

Pembayaran Klaim 3I Mei

 

Klaim An Ngataken Br Karo Batam

 

Pembayaran Klaim April 2018 (1)

 

Klaim An Bonifasius Ave Makassar

 

Klaim 3I An Toto Juwita Bandung

 

Klaim An Suparjono Jogja

 

Penyerahan Klaim 3I An Safharina Oktaviani (1)

 

Penyerahan Klaim An Elvira

 

Pembayaran Klaim 3I Maret 2018 (1)

 

Pembayaran Klaim 3I An Eni Juwaeni Bandung

 

Penyerahan Klaim 3I An Safarudin Mataram

 

Pembayaran Klaim Feb 18 

 

Penyerahan Klaim 3I An Siswanto Samarinda  (1)

Penyerahan Kliam An Budi Hariyadi Testimoni Penyerahan Klaim Meninggal Dunia An Ferry Stevens Testimoni

Pembayaran Klaim 3I Januari 2018

 

Penyerahan Klaim 3I An Budi Sutarno 1 (1)

 

Pembayaran Klaim 3I An Sugeng Lampung  (1)

 

Penyerahan Klaim 3I Polis No 11003288240 An Eko Dodowiyanto