Testimoni Nasabah

 

Total Pembayaran Klaim Des 2019

 

Pembayaran Klaim An Solario Iskandar Bandung 021219

 

Pembayaran Klaim 3I An Zeferino Gonzaga Makassar 031219

 

Pembayaran Klaim 3I An Waqik 061219

 

Pembayaran Klaim 3I An Hj Nurhalimah 061219

 

Pembayaran Klaim 3I An Atma Wijaya Jakarta 121219

 

Pembayaran Klaim An Andi Wiroto Yogyakarta 131219

 

Pembayaran Klaim An Mardi Bogor 171219

 

Pembayaran Klaim 3I An Nurhasanah Probolinggo 191219

 

Pembayaran Klaim 3I An Asmuri Jakarta 201219

 

Pembayaran Klaim 3I An Iis Isnawati Pekanbaru 231219

 

Pembayaran Klaim 3I An Darno Sucipto Samarinda 261219

 

Rekap Pembayaran Klaim Nopember 2019 (2)

 

Pembayaran Klaim 3I An Jaswaki Gultom Medan 011119

 

Pembayaran Klaim 3I An Nana Triana Novitasari Yogyakarta 011119

 

Pembayaran Klaim 3I An Hertati Manurung 041119

 

Pembayaran Klaim 3I An Mariambong Makassar 041119

 

Pembayaran Klaim 3I An Muhammad Suhaimi Mataram 041119

 

Pembayaran Klaim 3I An Freddy Jimawan Jakarta 041119

 

Pembayaran Klaim 3I An Mujmal Mataram 061119

 

 Pembayaran Klaim 3I An Rusni

 

Pembayaran Klaim 3I An H Andi M Ramli

 

Pembayaran Klaim 3I An Hamsiah (1) 

 

Pembayaran Klaim 3I An Darmalis Pekanbaru 141119

 

Pembayaran Klaim 3I An Robert Hutasoit Pekanbaru 151119

 

Pembayaran Klaim An Mardi Bogor 171219

Rekap Pembayaran Klaim Oktober 2019 (1)

 

Pembayaran Klaim 3I An Muntari Semarang 041019

 

Pembayaran Klaim 3I An Yohanes Medan 081019

 

Pembayaran Klaim 3I An Ponirah Yogyakarta 111019

 

Pembayaran Klaim 3I An Agus Purnomo Kudus 151019

 

Pembayaran Klaim 3I An H Mhd Yusuf Medan 161019

 

Pembayaran Klaim 3I An Tumin Semarang 281019

 

Pembayaran Klaim 3I An Simon Batam 281019

 

Rekap Pembayaran Klaim September 2019 (2)

 

Pembayaran Klaim 3I An Yudha Medan

 

Pembayaran Klaim 3I An Soni Bandung

 

Pembayaran Klaim 3I An Suyanto Medan 290919

 

Pembayaran Klaim 3I An H Jaga Lukman Balikpapan 290919

 

Rekap Pembayaran Klaim Agustus 2019 (1)

 

Pembayaran Klaim 3I An Maruba Anto Sihombing Medan

 

Pembayaran Klaim 3I An Nurhayati Medan

 

Pembayaran Klaim 3I An Kanisius K Wojon Makassar

 

Pembayaran Klaim 3I An Bakri Mataram

 

Pembayaran Klaim 3I An Barokah Semarang

 

Rekap Pembayaran Klaim Juli 2019 (1)

 

Pembayaran Klaim 3I An Syahnum Makassar

 

Pembayaran Klaim An Isamani Ndruru Batam

 

Pembayaran Klaim An Ir R Edi Purwadi Solo

 

Pembayaran Klaim An BAROKAHI SISWO WARDIYANTO Solo

 

Dokumentasi Klaim 3I An Abd Munir Makassar

 

Dokumentasi Klaim 3I An Darti Jakarta

 

Pembayaran Klaim 3I An Muchtar Makassar

 

Pembayaran Klaim 3I An I Komang Degeng Mataram

 

Rekap Pembayaran Klaim Juni 2019 

 

Penyerahan Klaim 3I An Anwar Fauzi

 

Pembayaran Klaim 3I An Nurhasanah Mataram

 

Pembayaran Klaim 3I An Sapri Mataram

 

Pembayaran Klaim 3I An Ida Nyoman Jelantik Mataram

 

Pembayaran Klaim 3I An Nursahid Solo

 

Pembayaran Klaim 3I An Lie Twan Nie

  

Rekap Pembayaran Klaim Mei 2019

 

Pembayaran Klaim 3I An Tri Sudarmi Jogjakarta

 

Penyerahan Klaim 3I An Kristina Marlina

 

Pembayaran Klaim 3I An Hotler Silaban Kudus

 

Penyerahan Klaim 3I An Biran Solo

 

Rekap Pembayaran Klaim April 2019

 

Pembayaran Klaim 3I An Saronika Sinurat Medan

 

Pembayaran Klaim 3I An Lasmaida Simanjuntak Batam

 

Pembayaran Klaim An James Johannes Baaijens Yogyakarta  (1)

 

Pembayaran Klaim 3I Mar 19

 

Pembayaran Klaim 3I An Ali Miftaqudin Semarang

 

Pembayaran 3I An Joni Medan

 

Pembayaran Klaim 3I An H Lili Charli Somantri Bandung

 

Pembayaran Klaim An Suratinah Yogyakarta  (1)

 

Pembayaran Klaim 3I An Samsi Mataram

 

Pembayaran Klaim 3I Feb 19

 

Klaim 3I An Oo Tokob Bandung

 

Pembayaran Klaim 3I An Bella Islamia Kudus

 

Pembayaran Klaim 3I An Kumini Batam  

 

Pembayaran Klaim Jan 2019