Testimoni Nasabah

 

Laporan Pembayaran Klaim 3i Desember 2020 

 

Pembayaran Klaim 3i An Rahendrianto (Yogyakarta ) 021220 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i An Sri Mulyono (Yogyakarta ) 021220

 

Pembayaran Klaim 3i An Erwati Manda (Medan ) 081220 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i An Karlus Kiik (Batam ) 081220

 

Pembayaran Klaim 3i An Rudy (Yogyakarta ) 111220

 

Pembayaran Klaim 3i An Sri Ratnaningsih (Yogyakarta ) 141220

 

Pembayaran Klaim 3i An Jamson Sinaga (Medan ) 151220

 

Pembayaran Klaim 3i An Zaid Ridha (Yogyakarta ) 161220

 

Pembayaran Klaim Individu An Suta Wijaya (Samarinda ) 181220

 

Pembayaran Klaim 3i An Rochim Agus Suripto (Solo ) 221220

 

Laporan Pembayaran Klaim 3i November 2020

 

Pembayaran Klaim Konvensional An David Arifin (Samarinda ) 09112020

 

Pembayaran Klaim 3i An Arifin (Mataram ) 12112020

 

Pembayaran Klaim 3i An Ribhan Aliyani (Samarinda ) 12112020

 

Pembayaran Klaim 3i An Anastasia Lelu (Batam ) 16112020

 

Pembayaran Klaim 3i An Dewi Kusumawati (Samarinda )17112020

 

Pembayaran Klaim 3i An Ridwanul (Bandung ) 18112020

 

Pembayaran Klaim Konvensional An Salen Andy Cahyadi (Samarinda ) 23112020

 

Pembayaran Klaim 3i An Kacep S (Bandung ) 30112020

 

Laporan Pembayaran Klaim 3i Oktober 2020

 

Pembayaran Klaim 3i An Sasmita (Medan ) 02102020

 

Pembayaran Klaim 3i An Titi Sunarti (Bandung ) 02102020

 

Pembayaran Klaim 3i An Saronia Zai (Pekanbaru ) 06102020

 

Pembayaran Klaim 3i An Muhammad Fauzan 08102020

 

Pembayaran Klaim 3i An Wiratmo (Kudus ) 12102020

 

Pembayaran Klaim 3i An Lindawati (Pekanbaru ) 15102020

 

Pembayaran Klaim 3i An Rumawi (Mataram ) 19102020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i An Dra . Ni Made Gadung A (Denpasar ) 19102020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i An Dedik Hariyanto (Yogyakarta ) 20102020

 

Pembayaran Klaim 3i An Binsar Parulian (Pekanbaru ) 22102020 (1)

 

Laporan Pembayaran Klaim September 2020

 

Pembayaran Klaim 3i An Endi (Samarinda ) 01092020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i An Sumadi (Solo ) 01092020 (1)

 

Pembayaran Klaim An Siti Hodijah Husnun (Solo ) 05092020

 

Pembayaran Klaim 3i An Selly (Batam ) 08092020

 

Pembayaran Klaim 3i An Ani Suharni (Mataram ) 09092020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i An Jonathan Simatupang (Pekanbaru ) 10092020

 

Pembayaran Klaim 3i An Baiq Makiah (Mataram ) 18092020

 

Pembayaran Klaim 3i An Misusiana (Mataram ) 21092020

 

Pembayaran Klaim 3i An Santi Silalahi (Pekanbaru ) 30092020

 

 Laporan Pembayaran Klaim 3i Agustus 2020

 

 Pembayaran Klaim 3i An Fuad (Mataram ) 05082020 (2)

 

Pembayaran Klaim 3i An Kalimah (Malang ) 10082020

 

Pembayaran Klaim 3i An Sonang Harahap (Pekanbaru ) 13082020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i An Sarmini (Kudus ) 18082020

 

Pembayaran Klaim 3i An Syarifudin (Yogyakarta ) 19082020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i An Zainal (Pekanbaru ) 19082020

 

Pembayaran Klaim 3i An Suwardi (Malang ) 24082020

 

Pembayaran Klaim 3i An Ni Wayan Eka M (Denpasar ) 25082020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i An Rahmad (Balikpapan ) 26082020

 

Laporan Pembayaran Klaim 3i Juli 2020

 

Pembayaran Klaim 3i An Lalu Hasanudin (Mataram ) 01072020

 

Pembayaran Klaim 3i An Carles (Medan ) 06072020

 

Pembayaran Klaim 3i An Ahmad Sitorus (Pekanbaru ) 08072020

 

Pembayaran Klaim 3i An Bowonafadu Laia (Pekanbaru ) 09072020

 

Pembayaran Klaim 3i An Koswara (Bandung ) 14072020

 

Pembayaran Klaim 3i An Yaaro Hondro (Medan ) 14072020

 

Pembayaran Klaim 3i An Febrihati Nurani Taufano (Yogyakarta ) 170720

 

Pembayaran Klaim 3i An Yuyu Yunengsih (Bandung ) 20072020

 

Pembayaran Klaim 3i An Nanang Eko Nuryanto (Solo ) 21072020

 

Laporan Pembayaran Klaim 3i Juni 2020

 

Pembayaran Klaim 3i An Fiktor (Batam ) 02062020

 

Pembayaran Klaim 3i An Risma (Medan ) 03062020

 

Pembayaran Klaim 3i An Pairin (Pekanbaru ) 04062020

 

Pembayaran Klaim 3i An M Lumban Toruan (Pekanbaru ) 17062020

 

Pembayaran Klaim 3i An M Izrail (Batam ) 26062020

 

Laporan Pembayaran Klaim 3i Mei 2020

 

Pembayaran Klaim 3i An Hj Sri Wahyuni (Mataram ) 11052020

 

Pembayaran Klaim 3i An Rempi Br Sinaga (Batam ) 12052020

 

Pembayaran Klaim 3i An Eko Wahyudi (Semarang ) 13052020

 

Pembayaran Klaim 3i An Royani (Batam ) 18052020

 

Laporan Pembayaran Klaim 3i April 2020

 

Pembayaran Klaim 3i An Awaluddin Muhammad (Samarinda ) 14042020

 

Pembayaran Klaim 3i An Darno Hadi Wibowo (Solo ) 17042020

 

Pembayaran Klaim 3i An Rimanten (Batam ) 20042020

 

Pembayaran Klaim 3i An Aprindinson Panjaitan (Medan ) 27042020

 

Laporan Pembayaran Klaim 3i Maret 2020

 

Pembayaran Klaim 3i Agus Marzuki (Mataram ) 05032020 (1)

 

Pembayaran Klaim An Eben Ramos N. (Medan ) 09032020

 

Pembayaran Klaim An Eddy Setianegara (Bandung ) 10032020

 

Pembayaran Klaim An Tono Suwardhono (Bandung ) 11032020

 

Pembayaran Klaim An I Ketut Sucahya (Denpasar ) 12032020

 

Pembayaran Klaim An Edi Supriadi (Bandung ) 13032020

 

Pembayaran Klaim An Ni Wayan Renti (Denpasar ) 16032020

 

Pembayaran Klaim 3i An Agus Sulaeman (Bandung ) 170420020

 

Pembayaran Klaim 3i An Trisno Sulistiyo (Palembang ) 17042020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i An Andrianto Heru Purwanto (Solo ) 19042020

 

Pembayaran Klaim 3i An Ketut Samba (Denpasar ) 23032020

 

Laporan Pembayaran Klaim 3i Februari 2020

 

Pembayaran Klaim 3i Agung Ristiono (Surakarta ) 03022020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i Agus Supriatna (Jakarta ) 03022020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i Komang Agus Purnowirawan (Denpasar ) 11022020

 

Pembayaran Klaim 3i Sani Supianto (Samarinda ) 14022020

 

Pembayaran Klaim 3i Suwadji (Kudus ) 14022020

 

Pembayaran Klaim 3i Milikheur Anunut (Denpasar ) 17022020

 

Pembayaran Klaim 3i Aep Saepudin Full (Bandung ) 17022020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i Malasari (Samarinda ) 18022020

 

Pembayaran Klaim 3i Rosdiana Samosir (Samarinda ) 200220

 

Pembayaran Klaim 3i Nurlela (Samarinda ) 210220

 

Total Pembayaran Klaim Jan 2020

 

 Pembayaran Klaim 3I An Ronita Siregar Batam 050120

 

Pembayaran Klaim 3I An Wawan Hermawan Yogyakarta 100119 

 

Pembayaran Klaim 3I Wirya Dinata H Bandung 17012020

 

Pembayaran Klaim 3I Ayum Mataram 200120

 

Pembayaran Klaim 3i Marni (Mataram ) 20012020 (2)

 

Pembayaran Klaim 3I Mariyanus Tafonao Batam 220120

 

Pembayaran Klaim 3i Muayah (Mataram ) 23012020 (1)

 

Pembayaran Klaim 3i Dinda (Kudus ) 24012020

 

Pembayaran Klaim 3i Zuhaeratul Aeniah (Mataram ) 29012020